Steffen Eikemo Opheim

Driftssjef

Avdeling for infrastruktur
Campusdrift Bø
Campus Bø (1-170)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner