Stig Ove Sneen Fjeldsæter

Innkjøpsrådgiver

Økonomiavdelingen
Seksjon for innkjøp
Campus Vestfold (G4-42)

Ansvarsområder

  • Innkjøpspolitikk
  • Anbudskonkurranser
  • Avtale- og leverandørportefølje
  • Superbruker KGV (anbudssystem) og Basware PM (bestillingssystem)

Publikasjoner