Stina Ingegerd Öresland

Førsteamanuensis Emerita

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4224)