Stine Bergman Olsson

Seksjonssjef

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Seksjon for studiekvalitet og analyse
Campus Vestfold (G3-54)

Ansvarsområder

Leder USN sin seksjon for studiekvalitet og analyse. Seksjonen har overordnet ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved USN. Vi gir råd og bistand i fakulteters og institutters kvalitetsarbeid, og er sekretariat for utvalg for utdanningskvalitet (UFU), skikkethetsnemden og klagenemden. Seksjonen er delt inn i tre team som primært jobber med:

  • studie- og emneplanutvikling og studieporteføljeutvikling
  • løpende kvalitetsarbeid som evaluering, rapportering og tiltak
  • juridisk opplæring og rådgivning innen utdanningsfeltet

 

Kompetanse

Stine Bergman Olsson har tidligere jobbet på institutt- og fakultetsnivå ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og ved Høyskolen i Sørøst-Norge. Hun har erfaring som studieveileder, rådgiver og fakultetsdirektør med hovedarbeidsoppgaver innen kvalitetsutvikling av utdanninger. Hun har deltatt i og ledet utviklingsprosesser som etablering av alumninettverk, akkrediteringsprosesser, implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, utarbeidselse av kvalitetssystem for utdanning, innføring av roller i kvalitetsarbeidet og opplæring av emneansvarlige, programkoordinatorer, studieveiledere og ledergrupper.

CV

  • Seksjonssjef for seksjon for studiekvalitet og analyse (USN) 2017-
  • Fakultetsdirektør ved Handelshøyskolen (USN) 2016-2017
  • Fakultetsrådgiver ved Handelshøyskolen (HSN) 2011-2016
  • Rådgiver Samunnsvitenskapelige fakultet (UIB) 2008-2011
  • Studieveileder Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UIO) 2006-2008
  • Hovedfag i samfunnsgeografi  fra UiO - politisk geografi - demokratiseringsprosessen i Mali 2003