Sture Kvarv

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø (2-355)
Jeg er professor i kulturpolitikk og -analyse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. i Bø i Telemark. Jeg underviser på bachelor- og masternivå i kulturpolitikk og forskningsmetodikk, samt veileder studenter på alle nivå.