Sumudu Karunarathne

Avdelingsingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
Campus Porsgrunn (O-207)