Susan Catherine Lyden

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (4226)
Jeg har vært høgskolelektor siden 2010. Jeg underviser i pedagogikk i Barnehagelærerutdanning, Iteps, etterudanninger og bidrar som veileder i prosjekter høgskolen er involvert i, særlig knyttet til mangfold og inkludering.

Ansvarsområder

Kompetanse for mangfold; forsterkning og fordypning i Mangfold i barnehage. Interkulturelt kompetanse (Drammen).

Ansvar for Læringsmiljø og Pedagogisk Ledelse. (2017 - 2018)

Medlem av forskergruppe; Menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold

 

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Lyden, S. (2013) Barnehagefolk 3/2013: «Du ser det ikke før du tror det»

Lyden, S. (2012). Kan, kan ikke… norsk. Kronikk i Dagsavisen 24. april 2012 http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1013/thread244838/#post_244838

Lyden, S. (2011) Norsk flyktningepolitikk i globaliseringens tid i Materialisten, Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teroretisk debatt. 3 / 4-11 http://www.materialisten.no/nummer/3-4-11-mini.html (fagfellevurdert)

Lyden, S. (2005). ”Vi trenger mangfold!”. Barnehagefolk 2/2005

Lyden, S. (2003). ”Hva er et godt språkmiljø i barnehagen for barn med norsk som                               andrespråk?” Barnehagefolk 3/2003

Lyden, S. (2002). ”Skolens språkkrav – en urett mot barn og foreldre” Barnehagefolk 4/2002