Susanne Moen Ouff

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (E2-13)
Underviser i Mat og helse på grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningene, samt på Kompetanse for kvalitet i etter- og videreutdanning. Har undervisnings- og forskningskompetanse og innen fagområder som mat og helse, folkehelse, friluftsliv, natur- og kulturveiledning, prosessledelse og prosjektdesign, samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling, boligsosialt arbeid.

Ansvarsområder

Emneansvar

 • KFK8100 Mat, helse, didaktikk og helsefremmende arbeid
 • KFK8200 Mat, helse, bærekraftig forbruk og kultur
 • MH2 Mat, helse og kultur
 • MH2200 Mat, helse, tradisjon og innovasjon i folkehelsearbeid

Kompetanse

 • Mat og helse i grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning
 • Innovasjon i prosess og produktutvikling
 • Lokalsamfunnsutvikling
 • Entreprenørskap 
 • Digital didaktikk
 • Prosessledelse og prosjektdesign
 • Samfunnsplanlegging
 • Folkehelse
 • Boligsosialt arbeid
 • Friluftsliv
 • Samfunnsfaglig forskning

CV

Utdanning

2017 - 2018         Høgskulen i Volda - Digital didaktikk, Institutt for kommunikasjon

2011                    Universitetet i Aalborg - PhD-kurs: Discourse analyses -Theory and Method, Department of Culture and Global Studies

2010                    Norges Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) - PhD-kurs: How to study governance networks and the networked society.

2009                    Universitetet i Bergen/Høgskulen i Volda/Vest-norsk Nettverk for forskerutdanning, PhD-kurs: Vitskapsteori og metode

2005 – 2008         Høgskulen i Volda - Master i samfunnsplanlegging, Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag.

2002                    Høyskolen i Molde - Kultur, natur og Reiseliv, Enhet for utadrettet virksomhet

1998 – 1999         Høyskolen i Telemark - Folkekunst, Folkemusikk og tradisjonskunst, Rauland

1994 – 1998         Høyskolen i Telemark - Friluftsliv-, natur- og kulturrettleiing. Seksjon for idrett, kroppsøving og friluftsliv, Bø

 

Arbeidserfaring

2018 -                  Universitetet i Sørøst-Norge: Universitetslektor i Mat og helse, Institutt for friluftsliv, kroppsøving- og idrettsvitenskap

2016 -                  The Happy End - Norddal: Styreleder

2014 - 2018         Petrines Gjestgiveri AS: Daglig leder

2011 -                  Høgskulen i Volda: Høgskulelektor i Prosessleiing og prosjektdesign ved Master i samfunnsplanlegging og leiing.  

2010 - 2012         Nabolaget DA: Medeier, sosial entreprenør og -driver

2010 - 2010         Høgskulen i Volda: Høgskulelektor i World Heritage Experiences, seksjon for Idrett og friluftsliv.

2008 -                  Prosessleder for virksomheter i privat og offentleg sektor.

2008 - 2015         Møreforsking AS: Forskar, avdelingsleiar

2006 - 2008         Møreforsking AS: Vitskapeleg assistent

2004 - 2005         Pascal AS: Kokk, servitør og barista

2001 - 2004         Steget Friluftskompetanse AS: Medgrunder, -eier og -driver

1999 - 2004         Stiftinga Ytste-Skotet: Kulturformidler og daglig leder

1999 - 2002         Dalsbygda Skule: Klassestyrer og lærer

1996 - 1997         Brennabu Leirskole: Lærer

Publikasjoner