Svein Morten Rougnø

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for identitetsforvaltning og samhandlingssystemer
Campus Vestfold (C2-96)
Svein Morten Rougnø ble ansatt ved Høgskolen i Vestfold i 1997, først som høgskolelærer i IKT for lærere / Informatikk, og deretter (siden år 2000) på IT avdelingen. Siden da har Høgskolen i Vestfold endret navn flere ganger, først til Høgskolen i Buskerud og Vestfold, deretter til Høgskolen i Sørøst-Norge, og nå til Universitetet i Sørøst-Norge.