Svein Olav Tangvald-Pedersen

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (M-117)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Bongaardt, Rob Frøyen, Gro; Tangvald-Pedersen, Svein Olav.
Phenomenological pedagogy in higher education of mental health workers : an example from Norway. Sage Open 2013 ; Volum 3.(1)
Tangvald-Pedersen, O og Bongaardt, R (2011). Tid og tilhørighet: Opplevelsen av god psykisk helse og dens implikasjoner for godt hesearbeid. Tidskrift for psyksik helsearbeid 8 (2), 100-108.

Tangvald-Pedesen, O (red.). (2008) . Å komme seg: pasienformulert rehabilitering. Bø: HiT notat nr. 2/2008.

Tangvald-Pedersen, O. (1998). Refleksjoner rundt pedagigkkens egenart: Eller spørsmålet om hva er, og hvorfor har vi pedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift  81 (3), 131-137