Svein Olav Tangvald-Pedersen

Svein Olav Tangvald-Pedersen

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (M-117)

Ansvarsområder

  • Studieprogramkordinator Videreutdanning i psykisk helsearbeid
  • Emneansvar 982-E1 Psykisk helse en teori- og erfaringsbasert introduksjon (Videreutdanning i psykisk helsearbeid)
  • Emneansvar MSH-KPR4200 Kunnskapsutvikling i psykisk helse- og rusarbeid (Master i Samfunn og helse)

Kompetanse

  • Can.polit i pedagogikk
  • Ph.D stipendiat

 

CV

Publikasjoner

Tangvald-Pedersen, O and Høiseth, J. R. (2019) Når forskning og erfaring møtes: Hvordan medforskning kan bidra til kunnskapsutvikling belyst gjennom et dialogisk inspirert forkningsdesign.  Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16 (4),185-196. doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2019-04-02

Tangvald-Pedersen, O and Bongaardt R. ( (2017). The interconnection between mental health, work and belonging: A phenomenological investigation. Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 17 (2) 11p. doi: 10.1080/20797222.2017.1392759

Tangvald-Pedersen, O and Bongaardt R. ( (2017). Towards a tinkering participatory research method in mental health. Scandinavian Journal of Disability Research, 19 (1), 7-17. doi.org/10.1080./15017419.2016.1222305

Tangvald-Pedersen, O and Bongaardt R. ( (2013).  Participatory phenomenological research on mental health: Steps to a complementary phenomenological model of descriptive and interpretative methodology. Paper at the 32nd International Human Science Research Conference. Alborg University

Bongaardt, R., Frøyen, G. and Tangvald-Pedersen O. (2013). Phenomenological pedagogy in higher education of mental health workers: An example fraom Norway. Sage Open, 3 (1). DOI: 10.1177/2158244013481359

Tangvald-Pedersen, O. and Bøe (2011) Sammen for godt psykisk helsearbeid (Leder). Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8 (2), 98-99.

Tangvald-Pedersen, O. and Bongaardt, R. (2011) Tid og tilhørighet: Opplevelsen av god psykisk helse og dens impikasjoner for godt psykiskhelsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8 (2), 100-108.