Svend Andreas Horgen

Stedfortreder / Nestleder

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Porsgrunn (A-171)
Jobber med veiledning av ansatte: bruk av IKT i en pedagogisk sammenheng. Informatiker inntil 2017, men nå fulltidsjobb i USN eDU (Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet).

Ansvarsområder

 • Faglig kontaktperson for TNM, veiledning av ansatte
 • Webinarer
 • FoU: flipped classroom (og interessert i det meste om læring med/uten IKT)
 • PFDK-prosjektet: Profesjonsfaglig digital kompetanse med IKT-senteret, HVL og HSN (ledes av Tor Arne Wølner)

Kompetanse

Pedagogisk bruk av IKT i undervisning både fra egen undervisning, formidlingsarbeid og veiledning av ansatte: 

 • MOOC
 • Canvas som læringsarena
 • Digitale tester brukt formativt og summativt
 • IKT-verktøy for bedre og mer effektiv vurdering
 • Bruk av video i læring
 • Flipped classroom med fokus på læringsaktiviteter og refleksjon
 • Samskriving, både teknikker, verktøy og pedagogisk bruk
 • Wiki for kunnskapsbygging
 • Blogg for refleksjon gruppevis eller individuelt
 • Web 2.0-verktøy for å aktivisere studentene
 • Synkron undervisning
 • Personlig læringsnettverk (PLN) for læring via sosiale nettverk, strategier for meta-læring etc. 

Informatikk: Har undervist i programmering, webutvikling, operativsystemer, sosiale medier og sikkerhet fra 2002-2017. 

Webutvikling: Har utviklet en rekke nettsteder i forbindelse med EU-prosjekter, NUV-prosjekter og liknende. 

CV

Kort oppsummert: 

 • Studieleder ved HiST, senere NTNU i et nettbasert bachelorstudium fra 2010-2017.
 • Ledet NUV-prosjekt om digitale tester i 2007. (NUV står for Norgesuniversitetet)
 • Ledet NUV-prosjekt om personlig læringsnettverk (PLN) i 2012-2013.
 • Ledet NUV-prosjekt om MOOC i 2014-2015.
 • Utviklet og undervist MOOC-en "IKT i læring" (15 studiepoeng) med mer enn 3.000 deltakere. Den er ultrafleksibel: Start når du vil, eksamen når du vil, jobb i eget tempo (365 dager i året). 
 • Har holdt ca 150 foredrag på konferanser, skoler og seminarer om bruk av IKT i undervisning og læring.
 • Skrevet læreboka Webprogrammering i PHP på Gyldendal Akademisk, 440 sider (4. utg 2014).
 • Medlem av redaksjonsutvalget i tidsskriftet Synkron fra 2011-2013.
 • Styremedlem i NVU i 2003-2004, og deltatt i flere faggrupper i NVU i perioden 2005-2007.
 • Ble tildelt TISIPs e-læringspris i 2011. Uavhengig komité.

 

Publikasjoner

 • Hjeltnes, Thorleif; Horgen, Svend Andreas: ”Factors Influencing the Sustainability of MOOCs Compared With Traditional Distance Education Courses”. ICERI proceedings 2016 s. 6466-6472
 • B.R.Krogstie, S.A.Horgen, T.Hjeltnes: "Criteria for evaluating peer feedback comments in a MOOC". In Proceedings of NOKOBIT 2015, November 2015. e-ISSN 1894-7719. http://ojs.bibsys.no/index.php/Nokobit/article/view/285
 • T.Hjeltnes, S.A.Horgen: "MOOC for ICT in teacher training - reflections about people, process and tools". http://library.iated.org/view/HJELTNES2015MOO
 • T.Hjeltnes, S.A.Horgen, T.A.Hjeltnes: "Using the concurrent e-learning design method in a distributed mode for developing courses in teacher training and entrepreneurship". ICERI2014 Proceedings. 7th International Conference of Education, Research and Innovation. November 17th-19th, 2014 — Seville, Spain. International Association for Technology, Education and Development 2014 ISBN 978- 84-617-2484-0, s. 6091-6101
 • S.A.Horgen, T.O.Olsen: "Effects of Social Media on Building and Using Personal Learning Networks". INTED2014 Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2014 ISBN 978-84-616-8412-0, s. 3553-3560
 • S.A.Horgen, T.O.Olsen: "Instruction Influence on Social Media Use". EDULEARN14 Proceedings 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014 — Barcelona, Spain. International Association for Technology, Education and Development 2014 ISBN 978-84-617-0557-3, s. 5193-5200
 • T.O.Olsen, S.A.Horgen: "Social Media in Blended Learning". INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN 978-84-616-2661-8, s. 240-246
 • S.A.Horgen, T.O.Olsen: "A Dual Approach to Teaching Business Applications of Social Media". INTED2012 Proceedings 6th International Technology, Education and Development Conference. International Association for Technology, Education and Development 2012 ISBN 978-84-615-5563-5, s. 0521-0529
 • T.O.Olsen, S.A.Horgen: "Business and Social Media: Structure and Effects of a Web 2.0 Based Course". EDULEARN12 Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2012 ISBN 978-84-695-3491-5, s. 6879-6885
 • B.Klefstad, G.Maribu, S.A.Horgen, T.Hjeltnes: "Learning outcomes and a taxonomy as a starting point for creating digital multiple-choice tests". Seminar.net - International journal of media, technology and lifelong learning. Vol 6 issue 3, 2010, s. 314-323.
 • S.A.Horgen, H.Nordseth: "Hvordan lykkes med wiki som pedagogisk verktøy?". Læringsmiljø på nett: erfaringer fra forsøk og prosjekt. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2520-4, s. 217-230
 • A.B.Mikalsen, B.Klefstad, S.A.Horgen, T.Hjeltnes: "An integrated multimedia e-learning model for vocational training". Proceedings of the 6th International Conference on Networked Learning, Greece 2008. ISBN 978-1-86220-206-1, s. 270-277
 • S.A.Horgen: "Pedagogical use of multiple choice tests - students create their own tests". Proceedings of IEEII, A conference on the state of informatics education in Europe. Thessaloniki, Greece: IEEII 2007, s. 386-392
 • "Moodle: erfaringer fra et alternativt LMS-system". Høgskolens skriftserie. Høgskolen i Bergen: Høgskolen i Bergen 2007 ISBN 978-82-7709-098-6, s. 97-110.
 • S.A.Horgen, J.Larsen, G.Hjertø: "Improving the Quality of Online Tests and Assessments ". Online Educa Book of Abstracts. 1.12-2.12 2005, Berlin, Tyskland. ISBN: 3-9808909-9-6, s 338-341
 • S.A.Horgen, A.Thomassen: "Towards Model Based Management of a Networked University". International Conference on Network Universities and E-learning, MENU project, Valencia, Spania. 8.- 9.mai 2003