Terje Planke

Terje Planke

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-152)
Jeg har en 50% stilling ved friluftsliv i Bø knyttet til forskning, kystfriluftsliv og seiling. Jeg er etnolog/ kulturhistoriker og har studert håndverk, kunnskapsfilosofi og tradisjonsbegrepet gjennom feltarbeid på båtbygging, smøring av ski, og en rekke andre håndverk. Min andre stilling har jeg ved Norsk Folkemuseum i Oslo hvor jeg har det kulturfaglige ansvaret for bygningssamlingen i friluftsmuseet og forvaltningen av den immaterielle kulturarven knyttet til tradisjonelt bygghåndverk.

Ansvarsområder

 • Seiling

Kompetanse

 • Kulturhistorie - etnologi og museum
 • Praktisk friluftsliv med forbindelse til fortidens våte tradisjoner
  • Kystkultur - friluftsliv i tradisjonelle bruksbåter
  • Snøkultur - allsidig bruk av tradisjonelle og moderne ski, skimaking og skismurning
 • Kunnskapsteori og tradisjonsbegrep
 • Feltarbeid og kvalitative metoder
 • Historisk rekonstruksjon av gjenstander, handlinger og intensjoner
 • Museal forvaltning av kulturminner og håndverk (materiell og immateriell kulturarv)
 • Byggeskikk, båtbyging, vikingbåter, vikingskip

CV

2017-     Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for idretts- og friluftsfag, med fokus på forskning, kystkultur, kystfriluftsliv og veiledning. 50% stilling.

2012-      Førstekonservator NMF ved Norsk Folkemuseum, Bygningsantikvarisk avdeling. Forvaltningsansvar for bygningssamlingen og håndverkskunnskapen.

2012-17   Førsteamanuensis II ved Høgskolen i Sørøst-Norge , Institutt for idretts- og friluftsfag, med fokus på kystkultur, –friluftsliv, gruppedynamikk og gruppeledelse. 20% stilling.

2009-12   Førstekonservator NMF ved Norsk Maritimt Museum og Follo Museum. Ansvar for forvaltning og formidling av NMMs tradisjonsbåtsamling og Follo Museums lystbåtsamling. 50 % arbeidstid hvert sted. Prosjektleder for BåtLab’en ved NMM.

2006-09   Førstekonservator NMF ved Norsk Folkemuseum, Bygningsantikvarisk avdeling.

2002-05   Post-doktorprosjekt. Universitetet i Oslo/ Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS). Prosjekt: Historisk rekonstruksjon basert på handlingstradisjoner. Rekonstruksjon av den tredje Gokstadbåten

1996-01   Doktorgradsarbeid, Universitetet i Oslo.  Doktorgradsavhandling: Tradisjonsanalyse.  En studie av kunnskap og båter. I avhandlingen utformes en tradisjonsanalytisk metode.

1993-94   Etnologi hovedfag, Universitetet i Oslo. Hovedfagsoppgave: Sognebåten. Bygging, formforståelse og kunnskap.                              

1992        Etnologi mellomfag, Universitetet i Oslo.                               

1991-92   Etnologi grunnfag, Universitetet i Oslo.                                  

1988-91   Bachelor of Science, Management/Business. University of Utah, USA.                                                                              

1988-91   Minor in Anthropology.  University of Utah, USA.                  

1986         Examen philosophicum.  Universitetet i Bergen.                     

1986         Kystskippereksamen.

1983-85    Handel og kontor m/markedsføring. Otto Treiders Handelsskole, Oslo.

1981-82     Handel og kontor m/salgslære. Dønski vgs, Bærum.

Publikasjoner

-        Planke, Terje, Anne Kristin Moe og Thomas Walle (ed) 2018. Immateriell kulturarv på museum. Leder/ innledning. I: By og bygd 47. Årbok for Norsk Folkemuseum. Museumsforlaget. Trondheim. 11 s. 

-        Planke, Terje 2016. Håndverkerens rolle i kulturminnevernet. I: Kristin Bakken (ed) Bevaring av stavkirkene. Håndverk og forsking. Pax forlag 2016. 20 s.

-        Planke, Terje og Lars Stålegård 2014. Barcode 6 fra vrak til rekonstruksjon. En utlegging av resultater og metoder. I: Koren og Kvalø (red) Hundre år over og under vann. Kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk Maritimt Museums hundreårsjubileum. Novus forlag. Oslo. 40 s.

-        Planke, Terje 2013. Eidsvollsbåten. I: Eidsvoll 1814, Årbok 2013. Fortidsminneforeningen. Oslo.

-        Planke, Terje 2013 og Henning Jensen. Bygningsdelsmagasin. I: Museumsbulletinen 3&4 2013. Norsk Folkemuseum. Oslo.

-        Planke, Terje 2013. Gjenoppføring av NF.013 – Stall fra Heimtveiten i Setesdalstunet. I: Museumsbulletinen 3&4 2013. Norsk Folkemuseum. Oslo.

-        Planke, Terje 2012. Gunnar Almevik: Byggnaden som kunnskapskälla. Göteborgs universitet. Götebortg 2012.  Opposisjon/ Anmeldelse. I: Rig. Kulturhistorisk tidsskrift. Lund.

-        Sæter, Gjertrud, Sigmund Eikeland og Terje Planke 2011. Fembøringen Opreisningen. Museumsbulletinen. Norsk Folkemuseum. Oslo.

-        Planke, Terje 2011: Sognebåten som tidsmaskin. I: KYSTEN nr 2’11. Oslo.

-        Planke, Terje 2011: Båt i pølsebua (en av tre artikler om Vaaghals) I: KYSTEN nr 2’11.

-        Planke, Terje 2011: BåtLab’en ved Norsk Maritimt Museum: I: IKONs tidsskrift sommeren 2011.

-        Planke, Terje 2011: Nytt båtlag stiftet: I: Dragsuget: Medlemsblad for Båtlaget Braute 2011.

-        Planke, Terje 2011: Utgreiing om Nordfjordbåtens historie og vernestatus for Nordfjord folkemuseum ved Aslaug N. Bjørlo. Januar 2011. Upublisert

-        Planke, Terje 2011. Båt og mønster. I: Fra kaupang og bygd. Årbok for Hedmarksmuseet.

-        Ruud, Lise Camilla og Terje Planke, 2011. Rolstadloftet. En vitenskapshistorisk biografi.  I: Naguib og Rogan (red). Materiell kultur og kulturens materialitet. Novus forlag, Oslo.

-        Planke, Terje 2009. Vikingskipenes makt.  Kronikk i  Aftenposten 02.12.2009. Oslo.

-        Planke, Terje og Magnus Wammen 2008. Dokumentasjon av fangsthytter på Prins Karls forland. Rapport basert på et feltarbeid fra 20.juni til 15. juli 2008. Sysselmannen på Svalbard, Miljøvernavdelingen. http://www.sysselmannen.no/Dokumentasjon_av_fangsthytter_p%C3%A5_Prins_Karls_forland_2008_VhTD2.pdf.file

-        Planke, Terje 2008. Bygningens mønster – om sammenhenger i et kulturminne.  I: By og bygd.  Årbok for Norsk Folkemuseum. Oslo

-        Planke, Terje 2007. Historisk rekonstruksjon av mønstre.  I: Festskrift 2007, Årbok for Maihaugen. Lillehammer.

-        Planke, Terje 2006.  Lave og brede seil allikevel? En diskusjon av paradigmer og tolkning av kildegrunnlaget. I: Arisholm, Paasche og Wahl (red) Klink og seil: festskrift til Arne Emil Christensen / Norsk Sjøfartsmuseum og Kulturhistorisk museum, UiO. Oslo.

-        Planke, Terje 2005. Feltarbeid i fortiden. I: Gustav Andersen (red) Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer. Høyskoleforlaget. Kristiansand.

-        Planke, Terje 2004. Friluftsliv i tradisjonsbåter. I: Jakt, fiske og friluftsliv i Norge, bd 3. Aschehoug og Gyldendals forlag. Oslo.

-        Planke, Terje. 2003.  Berättelser och förståelse i en båtbyggartradition. I: Vem väver kejsarens nya kläder? En antologi om det praktiska lärandets konst. Stockholm: Stockholms Hantverksförening.

-        Planke, Terje 2003. Wax: Object and Intention. I: Etnologia Scandinavica – Journal for Nordic Ethnology. Lund.

-        Planke, Terje 2003. En vurdering av studier av Norske folkelige btåtyper fra Sundt til Godal. I: Norsk Sjøfartsmuseum. Årbok 2002. Oslo.

-        Planke, Terje 2002b. Hva båten er et svar på.  I: KYSTEN nr 5/02. Oslo.

-        Planke, Terje 2002a. Om hugging av halser.  I: Fartøyvern nr 6, juni 2002. Norheimsund.

-        Planke, Terje 2001.  Tradisjonsanalyse.  En studie av kunnskap og båter.  Doktorgradsavhandling.  UiO.

-        Planke, Terje 1999b.  Feltarbeid og redselen for nærhet. I: Dugnad nr. 2/99. Oslo.

-        Planke, Terje 1996b.  Om bygging av sunnfjordsbåt og dokumentasjon: En båtkopi eller to - og hva så? I: KYSTEN nr 3/96. Oslo.

-        Planke, Terje 1996a.  Taus kunnskap? –eller døve etnologer! I: Nordnytt nr. 63. NEFA. København.

-        Planke, Terje og Øya, Svein Erik 1996b.  Undervannsskrog i Sogn. Form, bruk og egenskaper. I: KYSTEN nr 2/96. Oslo.

-        Planke, Terje og Øya, Svein Erik 1996a.  Om halshugging i Sogn. Teknikker, tradisjoner og tanker. I: KYSTEN nr 1/96. Oslo.

-        Planke, Terje 1995.  Sunnfjordsbåt bygd på Kystmuseet. I: Jul i Sunnfjord. Sunnfjord Museum, Førde.

-        Planke, Terje 1994.  Sognebåten. Bygging, formforståelse og kunnskap. Hovedfagsoppgave i etnologi. UiO. Oslo.

Anmeldelser

-        Planke, Terje 2007: NODEM-06: Digital formidlingsfront? (Anmeldelse av kongress) i PEDIMUS 1/07. http://www.museumsnett.no/sff/pedimus.htm#lunde

-        Planke, Terje 2006. Mayday.  Christer Eldh.  Den riskfyllda gemenskapen.  Anmeldelse i Ethnologia Scandinavica.  Lund.

-        Planke, Terje 2000.  Seriøst sirkus. I: KYSTEN nr. 1/00. Oslo.

-        Planke, Terje 1999a.  Mennesker og båter. (Anmeldelse av utstilling) I: KYSTEN nr. 2/99. Oslo.

-        Planke, Terje 1998.  Fertilizing the field. Karl-Olov Arnstberg, Fältetnologi. (Anmeldelse). I: Ethnologia Scandinavica Vol. 28. Lund.