Thea Emilie Arvesen Halland

Forskningsassistent

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold ()