Therese Dille

Therese Dille

Visedekan FoUI og PhD

USN Handelshøyskolen
Handelshøyskolen
Campus Ringerike (A 433)

Ansvarsområder

Visedekan ved USN Handelshøyskolen med ansvar for forskning, utvikling, innovasjon og PhD-utdanning. 

Kompetanse

CV

Formell utdanning: 

PhD in Business and Economics with a specialization in Leadership and Organization, BI Norwegian Business School (2008-2013).

Mastergrad i  organisasjons- og ledelsesvitenskap, Statsvitenskap, Universitetet i Tromsø (2003-2005). 

Utvekslingsstudent ved Aarhus universitet, Statsvitenskap. Danmark (2004).

Bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap, Universitetet i Tromsø (2000-2003). 

 

Arbeidserfaring:

02.2017 – d.d. Visedekan FoUI og PhD, USN Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge.

09.2015 – 02.2017. Forskningsleder, Forsvarets stabsskole, Forsvarets høgskole.

10.2014 – 09.2015. Leder, Stab ved Avdeling for kunder og beredskap, Direktoratet for nødkommunikasjon.

02.2013 – 09.2014. Seniorrådgiver, Direktørens stab/Strategi- og analysestab, Direktoratet for nødkommunikasjon.

05.2007 – 02.2013. Doktorgradsstipendiat, Handelshøyskolen BI.

09.2006 – 05.2007. Universitetslektor, deltid, Universitetet i Tromsø.

12.2005 – 05.2007. Organisasjonskonsulent, Norsk Studentunion ved Universitetet i Tromsø.

05.1996 – 01.2004. Diverse sommerjobber og jobber ved siden av studiene: Postbetjent deltid natt, Posten Norge, Tromsø (02.2002 – 01.2004); Sentralbordtjeneste og kontorarbeid, Hålogaland Kraft, Harstad (07.2001 – 08.2001); Butikkfunksjonær deltid, Coop Obs!, Harstad (08.2000 – 05.2001);  Vedlikeholdsarbeider, Seljestad borettslag, Harstad (05.1996 – 08.2000).

 

 

 

 

Publikasjoner

Dille, T., & Christensen, C. (2019). Profesjonelle prosjektledere i interprofesjonelt samspill. I Kristiansen, E., Solem, B. & Dille, T (eds). Eventledelse. s. 33-47. Universitetsforlaget.

Dille, T., & Christensen, C. (2019). Att leda megaprojekt i offentlig sektor. Exemplet räddningstjänster. I Godenhjelm, S., Jensen, C. & Sjöblom, S. (eds.). Innovation och projektifiering. Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organisationer. s. 165-184. Nordic Academic Press.

Kristiansen, E., Dille, T., & Solem, B. A. (2019). Kapittel 1. Eventledelse–innledende betraktninger. I Kristiansen, E., Solem, B. & Dille, T (eds). Eventledelse. s. 9-19. Universitetsforlaget

Dille, T., Söderlund, J., & Clegg, S. (2018). Temporal conditioning and the dynamics of inter-institutional projects. International Journal of Project Management, 36(5), 673-686.

Christensen, C. & Dille, T.  (2017). Interkulturell kompetanse: om behov og satsing i Forsvaret. In Heier, T. (eds.). Kompetanseforvaltning i Forsvaret. s. 111-130. Fagbokforlaget.

van Oorschot, K., Dille, T., & Söderlund, J. (2014). Hamburgers and Broccoli: The averaging bias in project management. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2014, No. 1, p. 17228). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

Dille, T., & Söderlund, J. (2013). Managing temporal misfits in institutional environments. International Journal of Managing Projects in Business.

Dille, T. (2013). Inter-institutional projects in time: a conceptual framework and empirical investigation. BI Norwegian School of Management.

Dille, T., & Söderlund, J. (2013). Temporal Demands and Institutional Oscillation: Organizing Under Institutional Pluralism. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2013, No. 1, p. 17546). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

Dille, T., & Söderlund, J. (2011). Managing inter-institutional projects: The significance of isochronism, timing norms and temporal misfits. International Journal of Project Management, 29(4), 480-490.

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=56695 

https://www.researchgate.net/profile/Therese_Dille/publications