Thomas Evensen

Seksjonssjef

Avdeling for infrastruktur
IT-avdeling
Campus Vestfold (G4-18)

CV

1994, Universitetet i Bergen, institutt for informatikk

  • hovedfag (cand.scient) informatikk

1991, Universitetet i Bergen, institutt for informatikk

  • cand.mag informatikk

1979 – 1983, Sjøkrigsskolen

  • marineingeniørlinjen (skips- og maskin ingeniør).