Thomas Nordli

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D3-99)

Ansvarsområder

  • Underviser med emneansvar: Nettverksprogrammering og administrasjon av nettverkstjenester
  • Underviser med emneansvar: Operativsystemer, sikkerhet og databasesystemer
  • Leder av forskningsgruppe: Sikre distribuerte systemer
  • Veileder av: Bachelor-prosjekter på programmet Dataingeniør -- sikkerhet og nettverk
  • Deltar på: Universitetets førstelektorprogram

Kompetanse

  • Mer enn tyve års erfaring med undervisning av datateknikk/informatikk på høyskole-/universiets-nivå.
  • Cand. Scient fra UiO

Publikasjoner