Thomas Slagsvold

Seksjonssjef

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Forskning og innovasjon
Campus Vestfold (G4-49)
Seksjonssjef for Forskning og innovasjon i Forskningsavdelingen ved USN på Campus Vestfold - Forskningsparken. Ansvar for bygge opp tjenester som støtter universitetets forskere og ledelse i områder viktige for USN sine forsknings- og innovasjonsaktiviteter, herunder særlig økt bidrags- og oppdragsaktivitet og kvalitet. Sentrale områder i seksjonen er forskningsfinansering, verdiskaping og kommersialisering, forskningsetikk, forskningsdatahåndtering og tilrettelegging for våre forskerutdanninger. Har lang kompetanse og erfaring i å støtte forskere i å søke Oslofjordfondet, Forskningsrådet og EU midler. Sentralt har vært å å koble forskere til regionalt næringsliv og offentlig sektor med mål om å etablere gode partnerskap og bygge kompetanse i prosjektutvikling og søknadsskriving. Har i en årrekke samarbeidet tett med nasjonalt og internasjonalt FoU-virkemiddelapparat, herunder Oslofjordfondet, Forskningsrådet, Innovasjon Norge/ Enterprise Europe Network, Osloregionens Europakontor og næringsklynger, samt fylkeskommunene. Har bakgrunn som forsker, programkoordinator i Forskningsrådet og EU koordinator for Vestfold Fylkeskommune og tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold, før de siste årenes arbeid ved USN for å bygge opp en etterspurt og velfungerende forskningsseksjon.

Ansvarsområder

 • Seksjonssjef - personal og budsjetttansvar og ansvar for seksjonens faglige prioriteringer

Kompetanse

Forskerstøtte - ekstern FoU-finansiering, virkemidler og program

 • finne rett program og rett utlysning - Kunnskap om Oslofjordfondet, Forskningsrådet, og EUs programmer (Horisont 2020, Erasmus pluss, Interreg og til dels EØS-midler)
 • prosjektutvikling og søknadsskriveerfaring - hva skal til for å utvikle et godt prosjekt og skrive en god søknad
 • sette sammen rett konsortium / partnerskap ift. utlysning og partnersøk arenaer
 • evaluere og kritisk venn av prosjektforslag
 • ledelses- og prosesserfaring fra teamarbeid og strategi- og utredningsprosesser i Forskningsrådet og UoH-sektor

Regionalt og nasjonalt samarbeid

 • Kunnskap om Oslofjordfondet og Forskningsrådets programmer, samt relevante kontaktpersoner
 • Kjennskap til gode hjelpere regionalt og nasjonalt innen virkemiddelapparatet
 • Kontaktflate mot fylkeskommuner, næringsklynger med mer i regionen
 • Erfaring med å koordinere samarbeid i virkemiddelapparatet, samt lage arenaer for kompetansebygging og samarbeid mellom aktører

CV

 • PhD og forsker/postdoc innen biokjemi og molekylær biologi Universitetet i Oslo og Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet (til 2006)
 • Koordinator og Seniorrådgiver i Forskningsrådet, Store satsinger program FUGE (FUnctional GEnomics) (til 2010)
 • EU koordinator /seniorrådgiver HSN og Vestfold Fylkeskommune (til 2017)
 • Nestleder og faggruppeleder Forskningsseksjonen HSN (fra 2017)