Thor Arne Haukedal

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (L-121B)

Ansvarsområder

Emneansvarlig for Naturvitenskap 2

Legemiddelregning

Videreutdanning i forsvarlig legemiddelhåndtering

Kompetanse

Simuleringsbasert læring

Pedagogisk bruk av IKT

Medisinske og naturvitenskapelige emner

Akutt og kritisk sykepleie

Publikasjoner

Haukedal, T. A., Reierson, I. A., Hedeman, H., & Bjork, I. T. (2018). The Impact of a New Pedagogical Intervention on Nursing Students’ Knowledge Acquisition in Simulation-Based Learning: A Quasi-Experimental Study. Nursing Research and Practice, vol. 2018, Article ID 7437386, 10 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/7437386.

Reierson, I. A., Haukedal, T. A., Hedeman, H., & Bjork, I. T. (2017). Structured debriefing: What difference does it make? Nurse Educ Pract, 25, 104-110. http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2017.04.013

Røsvik, K., & Haukedal, T. A. (2017). Wikis as digital learning resources in nursing education. Nordic Journal of Digital Literacy, 12(01-02), 31-46. http://dx.doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2017-01-02-04