Thor Sigurd Nilsen

emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø ()