Thorvald Gran

Thorvald Gran

Gjesteforsker

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-78)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Doktorgrad statsvitenskap 1987

Forskningsleder NUFU prosjektet: Admin Afrika. Tillitsforhold i politikken i Tanzania, Zimbabwe og Sør Afrika

Professor i statsvitenskap 2007

Gjesteforsker USN

Publikasjoner

Nyere:

Vitenskap i praksis. Metoder i forskning på harde og sosiale fakta. Abstrakt Forlag 2012

How speech acting and the struggle of narratives generate organization. Routledge 2017

Looking back: Government politics and trust in rural developments in Tanzania and Zimbabwe 1990. Development Southern Africa. 2018