Thurid Bøe Slåtta

Renholder

Avdeling for infrastruktur
Campusdrift Porsgrunn
Campus Porsgrunn (A-087B)