Tim Teimuraz Abessadze

Prosjekleder / Førstekonsulent

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (5-315A)