Tine Dahlskås Krogen

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (N-102)

Ansvarsområder

  • Underviser på BA Inkluderende spesialpedagogikk, emnene funksjonshemming og samfunn, læring og utvikling, krysskultur og flerspråklighet, og rådgivning, veiledning og samarbeid. Kontaktlærer for 1.og 3.studieår.
  • Veileder BA oppgaver.
  • Underviser på praktisk og tverrfaglig veiledning.
  • Underviser på PPU.
  • Emneansvar for veiledningspedagogikk for lærerspesialistutdanningen i profesjonsfaglig digital kompetanse.
  • Prosjektmedarbeider i "Det er lærer du skal bli.."

Kompetanse

Faglærer i helse- og sosialfag.

Spesialpedagogikk.

Sosialpedagogikk.

Veiledningspedagogikk.

Master i familieterapi og systemisk veiledning.

Ph.d.kurs.

CV

Publikasjoner