Tom Aage Aarnes

Overingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø (2-220)

Ansvarsområder

- Drift av jordlaboratoriet

- Forurensningskontroll, overflatevann og grunnvann

- Underviser i hydrolologi og grunnvann samt avløp og avfall

- Ekstern oppdragsvirksomhet knyttet til geofysikk

Kompetanse

CV

Publikasjoner