Tom Eide

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4225)
Tom Eide er professor i ledelse, etikk og litteratur ved Vitensenteret Helse og Teknologi, Campus Drammen.

Ansvarsområder

Undervisning (bachelor, master og phd)

•    Ledelse
•    Etikk
•    Kommunikasjon
•    Akademisk skriving

Forskning (prosjekter under arbeid)

•    Tillitsbasert ledelse og kvalitetsforbedring
•    Kunstig intelligens og etikk
•    Anvendt etikk og kommunikasjon
•    Helse og teknologi (digitalisering, innovasjon og endringsledelse)

Oppdragsvirksomhet

•    Følgeforskning
•    Lederutvikling
•    Evaluering
•    Endringsprosesser

CV

Tom Eide (f. 1951)

Stillinger

  • 2012 ---     Professor i ledelse, etikk og litteratur ved Fakultet for sosial- og helsevitenskap, USN
  • 2006-2011 Professor/førsteamanuensis, Verdibasert ledelse, Diakonhjemmet Høyskole, Oslo.
  • 2002-2006 Daglig leder for Etikkprogrammet ved UiO og UiOs forskerskole i etikk
  • 1992-2001 Daglig leder for Norges forskningsråds etikkprogram og koordinator for Nasjonalt etikknettverk
  • 1989-1991 Fagkonsulent, Rådet for humanistisk forskning, NAVF, Oslo.
  • 1979-1988 Dosent i nordisk litteratur, Scandinavisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland.

Utdannelse

  • 1996 Forskerutdanning i etikk, NAVFs etikkprogram.
  • 1989 Dr. philos. i nordisk litteratur, UiO.
  • 1979 Cand. Philol. UiO (nordisk litteratur, allmenn litteratur og musikkvitenskap).

Publikasjoner

Utvalg publikasjoner 2015 --

2020

Eide, Tom & Einar Aadland (2020). Etikkhåndboka - refleksjon, organisasjon, ledelse (3. utgave). Oslo: Kommuneforlaget (kommer januar 2020).

Eide, Hilde & Tom Eide. Digital helse - læring og mestring (2020). Kapittel 8 i Helsepedagogiske metoder - teori og praksis. Oslo: Gyldendal (planlagt januar 2020).

2019

Dugstad, Janne, Tom Eide, Etty R. Nilsen & Hilde Eide (2019). Towards successful digital transformation through co-creation: a longitudinal study of a four-year implementation of digital monitoring technology in residential care for persons with dementiaBMC Health Services Research, 19 (366).

Aadland, Einar & Tom Eide (2019). Den lille etikkveilederen. Oslo: KS.

2018

Eide, Tom, Monika K. Gullslett, Etty R. Nilsen, Janne Dugstad, Brendan McCormack & Hilde Eide (2018). Towards trust-based management in healthcare – the complexity of a value-driven innovation process in municipal homecare. Paper at the The NEON Conference 2018 - Innovation in organizations – challenges and potentials, Lillehammer, November 22, 2018. 

Eide, Tom, Monika K. Gullslett, Etty R. Nilsen, Janne Dugstad & Hilde Eide (2018). Tillitsmodellen – hovedpilotering i Oslo kommune 2017-18. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge, nr. 4/2018. Drammen: USN/Vitensenteret Helse og Teknologi.

Fauskanger, Eivind Arne & Tom Eide (2018). DREAM hjemmerehabilitering – verdistrømkartlegging og tjenesteutvikling i Drammen HSO. Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge, nr. 29/2018. Drammen: HSN/Vitensenteret Helse og Teknologi.

2017

Dewing, Jan, Brendan McCormack & Tom Eide (2017). Philosophical perspectives on person‐centredness for healthcare research (McCormack et al 2017, Chapter 2, p. 19-29).

Dulmen, Sandra van, Brendan McCormack, Hilde Eide, Kirsti Skovdahl & Tom Eide (2017). Future Directions for Person-centred Research (McCormack et al 2017, Chapter 18, p. 209-218).

Eide, Hilde & Tom Eide (2017): Kommunikasjon i relasjoner. Personorientering, samhandling, etikk (3rd Edition). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eide, Hilde, Andrea Nes & Tom Eide (2017). Nett-basert smertemestring og -behandling. Smertepsykologi [Psychology of Pain] (red. Egil A. Fors & Tore C. Stiles). Oslo: Universitetsforlaget, s. 209-220.

Eide, Tom & Shaun Cardiff (2017). Leadership Research – a person-centred agenda (McCormack et al 2017, Chapter 8, p. 95-115).

Eide, Tom, Etty R. Nilsen, Monika K. Gullslett, Anja H. Olafsen, Amund H. Aaberge & Hilde Eide (2017). Tillitsmodellen – erfaringer med mini-pilotering av selvstyrende team. Drammen: Vitensenteret Helse og Teknologi.

McCormack, Brendan, Sandra van Dulmen, Hilde Eide, Kirsti Skovdahl & Tom Eide (Eds. 2017). Person-Centred Healthcare Research. Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

McCormack, Brendan, Sandra van Dulmen, Hilde Eide & Tom Eide (2017). Person-centredness in Healthcare Policy, Practice and Research (McCormack et al 2017, Chapter 1, p. 3-17).

2016

Brembo, Espen A, Heidi Kapstad, Tom Eide, Lukas Månsson, Sandra van Dulmen & Hilde Eide (2016). Patient information and emotional needs across the hip osteoarthritis continuum: a qualitative studyBMC Health Services Research 16 (1), pp. 1-15.

Eide, Tom, Sandra van Dulmen & Hilde Eide (2016). Educating for ethical leadership through web-based coaching. A feasibility study. Nursing ethics, 23 (8), 851-865.

Hafskjold, Linda, Tom Eide, Inger K. Holmström, Vibeke Sundling, Sandra van Dulmen & Hilde Eide  (2016). Older persons’ worries expressed during home care visits: Exploring the content of cues and concerns identified by the Verona coding definitions of emotional sequencesPatient Education and Councelling, 99 (12), pp. 1955–1963.

Nilsen, Etty R., Janne Dugstad, Hilde Eide, Monika K. Gullslett & Tom Eide (2016). Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services – a longitudinal case studyBMC Health Services Research (16:657).

2015

Eide, Tom, Bjørg Landmark & Thor Martinsen (2015). Refleksjonshåndboka for etisk lederskap i helse- og omsorgstjenestene. Oslo: KS

 

Full publication list, see Cristin & Google scholar