Tom Eide

Tom Eide

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4225)
Tom Eide er professor i ledelse, etikk og litteratur ved Vitensenteret Helse og Teknologi, Campus Drammen.

Ansvarsområder

Undervisning (bachelor, master og phd)

•    Ledelse
•    Etikk
•    Kommunikasjon
•    Akademisk skriving

Kompetanse

Fag- og forskningsområder
•    Ledelse, innovasjon og implementering i praksis
•    Etikk og kommunikasjon i profesjoner og organisasjoner
•    Hermeneutikk og kvalitetative metoder i empirisk forskning
•    Dannelse og samfunnsansvar i profesjonsutdanningene
•    Henrik Ibsen som etiker og ledelsesfilosof

Forskning (prosjekter under arbeid)

•    Kunstig intelligens og etikk 
•    Tillitsbasert ledelse og kvalitetsforbedring
•    Etisk refleksjon i helse- og sosialfaglige utdanninger
•    Personorientering, helse og teknologi (digitalisering, innovasjon og endringsledelse)

Oppdragsvirksomhet

•    Følgeforskning
•    Lederutvikling
•    Evaluering
•    Endringsprosesser

CV

Tom Eide (f. 1951)

Stillinger

  • 2012 ---     Professor i ledelse, etikk og litteratur, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN
  • 2006-2011 Førsteamanuensis (fra 2008 professor) i ledelse og litteratur, Diakonhjemmet Høyskole, Oslo.
  • 2002-2006 Daglig leder for Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo (UiO) og UiOs forskerskole i etikk
  • 1992-2001 Daglig leder for Norges forskningsråds etikkprogram og koordinator for Nasjonalt etikknettverk
  • 1989-1991 Fagkonsulent, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, Oslo.
  • 1979-1988 Dosent i nordisk litteratur, Scandinavisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland.

Utdannelse

  • 1996 Forskerutdanning i etikk, NAVFs etikkprogram.
  • 1989 Dr. philos. i nordisk litteratur, UiO.
  • 1979 Cand. Philol. UiO (nordisk litteratur, allmenn litteratur og musikkvitenskap).

Publikasjoner

Bøker

Eide, Tom & Einar Aadland (2020). Etikkhåndboka. Refleksjon, organisasjon, ledelse (3. utgave; Oslo: Kommuneforlaget). Intervju med forfatterne ligger her

Eide, Hilde & Tom Eide (2017): Kommunikasjon i relasjoner. Personorientering, samhandling, etikk (3. utgave; Oslo: Gyldendal Akademisk). Svensk oversettelse (2019): Omvårdnadsorienterad kommunikation (Lund: Studentlitteratur).

McCormack, Brendan, Sandra van Dulmen, Hilde Eide, Kirsti Skovdahl & Tom Eide (red. 2017). Person-Centred Healthcare Research (Chichester, UK: Wiley-Blackwell).

Eide, Tom og Hilde Eide (2004): Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid (Oslo: Gyldendal Akademisk). Svensk oversettelse (2006): Kommunikation i praktiken (Stockholm: Liber). Dansk oversettelse (2007): Kommunikation i praksis (Århus: Klim).

Tom Eide (2001): Ibsens dialogkunst. Etikk og eksistens i Ibsens Når vi døde vågner (Oslo: Universitetsforlaget).

Tom Eide (1991): Outsiderens posisjoner. Axel Jensens tidlige forfatterskap (Oslo: Universi­tets­forlaget).

Moxnes, Halvor & Tom Eide (red. 1990). Forskning om etiske normer og verdier (Oslo: Norges allmennvitenskapelige forskningsråd).

 

Utvalg vitenskapelige artikler og andre publikasjoner 2015 --

2020

Eide, Hilde & Tom Eide (2020). Digital helse - læring og mestring. Kapittel 8 i André Vågan (red.): Helsepedagogiske metoder - teori og praksis (Oslo: Gyldendal, pp. 159-187). Redaktørens presentasjon av kapitlet i lys av Covid-19 pandemien ligger her.

Syse, Henrik & Tom Eide (2020). I etikkens tjeneste. Dagfinn Føllesdal, Etikkprogrammet og etisk argumentasjon. Norsk filosofisk tidsskrift, 1 (55), 34-45. 

2019

Dugstad, Janne, Tom Eide, Etty R. Nilsen & Hilde Eide (2019). Towards successful digital transformation through co-creation: a longitudinal study of a four-year implementation of digital monitoring technology in residential care for persons with dementiaBMC Health Services Research, 19 (366).

Aadland, Einar & Tom Eide (2019). Den lille etikkveilederen. Oslo: KS. KS' presentasjon av veilederen og Intervju med forfatterne ligger her

2018

Eide, Tom, Monika K. Gullslett, Etty R. Nilsen, Janne Dugstad & Hilde Eide (2018). Tillitsmodellen – hovedpilotering i Oslo kommune 2017-18. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge, nr. 4/2018. Drammen: USN/Vitensenteret Helse og Teknologi.

Fauskanger, Eivind Arne & Tom Eide (2018). DREAM hjemmerehabilitering – verdistrømkartlegging og tjenesteutvikling i Drammen HSO. Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge, nr. 29/2018. Drammen: HSN/Vitensenteret Helse og Teknologi.

2017

McCormack, Brendan, Sandra van Dulmen, Hilde Eide & Tom Eide (2017). Person-centredness in Healthcare Policy, Practice and Research. In B. McCormack, S. van Dulmen, H. Eide, K. Skovdahl & T. Eide (Eds. 2017): Person-Centred Healthcare Research (Chapter 1). Chichester, UK: Wiley-Blackwell, pp. 3-17.

Dewing, Jan, Brendan McCormack & Tom Eide (2017). Philosophical perspectives on person‐centredness for healthcare research. In B. McCormack, S. van Dulmen, H. Eide, K. Skovdahl & T. Eide (Eds. 2017): Person-Centred Healthcare Research (Chapter 2). Chichester, UK: Wiley-Blackwell, pp. 19-29.

Eide, Tom & Shaun Cardiff (2017). Leadership Research – a person-centred agenda. In B. McCormack, S. van Dulmen, H. Eide, K. Skovdahl & T. Eide (Eds. 2017): Person-Centred Healthcare Research (Chapter 8). Chichester, UK: Wiley-Blackwell, pp. p. 95-115.​

Dulmen, Sandra van, Brendan McCormack, Hilde Eide, Kirsti Skovdahl & Tom Eide (2017). Future Directions for Person-centred Research. In B. McCormack, S. van Dulmen, H. Eide, K. Skovdahl & T. Eide (Eds. 2017): Person-Centred Healthcare Research (Chapter 18). Chichester, UK: Wiley-Blackwell, pp. 209-218.

Eide, Tom, Etty R. Nilsen, Monika K. Gullslett, Anja H. Olafsen, Amund H. Aaberge & Hilde Eide (2017). Tillitsmodellen – erfaringer med mini-pilotering av selvstyrende team. Drammen: Vitensenteret Helse og Teknologi.

Eide, Hilde, Andrea Nes & Tom Eide (2017). Nett-basert smertemestring og -behandling. Smertepsykologi [Psychology of Pain] (red. Egil A. Fors & Tore C. Stiles). Oslo: Universitetsforlaget, s. 209-220.

2016

Brembo, Espen A, Heidi Kapstad, Tom Eide, Lukas Månsson, Sandra van Dulmen & Hilde Eide (2016). Patient information and emotional needs across the hip osteoarthritis continuum: a qualitative studyBMC Health Services Research 16 (1), pp. 1-15.

Eide, Tom, Sandra van Dulmen & Hilde Eide (2016). Educating for ethical leadership through web-based coaching. A feasibility study. Nursing ethics, 23 (8), 851-865.

Hafskjold, Linda, Tom Eide, Inger K. Holmström, Vibeke Sundling, Sandra van Dulmen & Hilde Eide  (2016). Older persons’ worries expressed during home care visits: Exploring the content of cues and concerns identified by the Verona coding definitions of emotional sequencesPatient Education and Councelling, 99 (12), pp. 1955–1963.

Nilsen, Etty R., Janne Dugstad, Hilde Eide, Monika K. Gullslett & Tom Eide (2016). Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services – a longitudinal case studyBMC Health Services Research (16:657).

2015

Eide, Tom, Bjørg Landmark & Thor Martinsen (2015). Refleksjonshåndboka for etisk lederskap i helse- og omsorgstjenestene. Oslo: KS

 

Full publication list, see Cristin & Google scholar