Tone Cronblad Krosshus

Tone Cronblad Krosshus

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (M-309)

Ansvarsområder

Medlem av Forskegruppen for estetiske fag og EMAL-metode.

Underviser i drama og teater på barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning.

 

Kompetanse

Estetiske læreprosesser

Teater med barn og unge

Formidling av kunst, litteratur og teater

Teater i samfunnet

Drama, teater og demokrati

Dramaturgi

Maskekunnskap

 

CV

Utdanning:

2017, Høgskolen i Sørøst-Norge, PhD-kurs i Arts-based research in education and culture.

2013, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, PhD-kurs i Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi.

2010 – 2011, Universitetet i Umeå, PhD- kurs i Genus & estetiske ämnen.

2006 -2008, Universitetet i Oslo, Master i teatervitenskap.

Høst 2004, Høgskolen i Oslo, Teater i undervisningen.

Vår 2004, Høgskolen i Oslo, Maskespill.

Høst 2003, Høgskolen i Oslo, Dramaturgi.

2000 -2003, Høgskolen i Telemark, Faglærer i praktiske og estetiske fag (Drama, norsk, pedagogikk, kunst og håndverk)

1999-2000, Høgskolen i Telemark, Tegning – bilde

Innlegg på konferanser:

Krosshus, T. C. & Vala, H. Ø. (2017). Småbarn og estetiske prosesser – gjøre og utforske. På rammeplankonferanse om kunst, kultur og kreativitet. Drammen, Union Scene, 15.11.17.

Birkeland, I. M. & Krosshus, T. C. (2017). Prosessdramaets muligheter for å aktivisere demokratiske danningsaspekter som felleskap og deltagelse. Demokrati på spill – Konferanse om Drama-Demokrati-Teater. Oslo, Litteraturhuset, 12.06.17.

Krosshus, T. C. (2016). Post-verbal art mediation – Attempts on experience art beyond the spoken word. På Sand International festival of performing arts. Kristiansand, Kilden, 15.09.16.

Holmboe, I. H., Johannesen, E. H. & Krosshus, T. C. (2014). Formidling av bildebøker. På Bildebokkonferansen på Høgskolen i Telemark. Notodden, Store auditorium, 30.10.14.

Utstilling/ performance:

Krosshus, T. (2019). The Art pedagogue was Present. Utstilling. 03.-20.06.19. Foajegalleriet, campus Notodden, USN.

Krosshus, T. (2019). The Art Pedagogue is Present. Perfomance. 27.-31.05.19. Foajegalleriet, campus Notodden, USN.

Kunstpedagogisk produksjon:

Kunstformidling for barn:

Birkeland, I. M., Krosshus, T. C. & Magierecka, J. (2017). Kunstformidling av utstillingen Sola Gratia. Telemarksgalleriet, Notodden: 12.11.17

Birkeland, I. M. & Krosshus, T. C. (2016). Kunstformidling av utstillingen Hold Fanen høyt!. Telemarksgalleriet, Notodden: 07.05.16

Birkeland, I. M. & Krosshus, T. C. (2015). Kunstformidling av Elisabeth Werps bilder og installasjoner. Telemarksgalleriet, Notodden: 21.11.15

Birkeland, I. M., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2012) Kunstformidling av Runi Langums bilder og Martine Linges Skulpturer. Telemarksgalleriet, Notodden: 17.03.12

Krosshus, T. C. (2011) Kunstformidling av Ståle Blæsterdalens bilder. Telemarksgalleriet, Notodden: 05.11.11

Krosshus, T. C. (2011) Kunstformidling av Kjell Nupens Bilder. Telemarksgalleriet, Notodden: 10.09.11

Teater med barn og unge:

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2018). Mio, min Mio av Astrid Lindgren. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 23.03.18, 24.03.18 (To forestillinger).

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2017). Løven sover av Amalie Kasin Lerstang. Dus-gruppa ved NBUT. Black Box på Høgskolen i Sørsøt-Norge, Notodden: 27.03.17, 29.03.17, 30.03.17 (to forestillinger), 10.05.17. Teater Ibsen, Skien: 01.03.17, Det Norske Teatret, Oslo: 12.05.17.

Birkeland, I. M., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2016). Romeo og Julie av William Shakespeare. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 09.12.16, 10.12.16 (To forestillinger).

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2016) Løven, heksa og Klesskapet av C. S. Lewis. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 05.02.16, 06.02.16 (to forestillinger)

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2015) Julekveld av Ragnar Hovland. Dus-gruppa ved NBUT. Black Box på Høgskolen i Telemark, Notodden: 15.03.15, 17.03.15, 18.03.15 (To skoleforestillinger), 19.03.15, 20.04.15, 04.04.15, 05.04.15. Teater Ibsen, Skien: 21.03.15. Det Norske Teatret, Oslo: 07.05.15.

Birkeland, I. M., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2014) Julekortet. Basert på Den lille piken med svovelstikkene av H.C. Andersen, Der Gud er, er det kjærlighet av Leo Tolstoj og Itte nó Knussel av Barbra Ring og dramatisert av Ingvild M. Birkeland, Tone C. Krosshus og Cecilie Lerstang. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 04.12, 06.12.14 (to forestillinger).

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2013) Jungelboka av Rudyard Kipling, dramatisert av Aleksander Mørk-Eidem. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 05.12.13, 07.12.13 (to forestillinger).

Birkeland, I.M., Krosshus, T.C. og Lerstang, C. (2011) Alice i eventyrland - Ny og enda bedre av Lewis Carrol, dramatisert av Per Olav Sørensen. Notodden Teater, Notodden: 3.12.11 og 5.12.11 (To forestillinger).

Birkeland, I.M., Krosshus, T.C. og Lerstang, C. (2011) Alice i eventyrland av Lewis Carrol, dramatisert av Per Olav Sørensen. Notodden Teater, Notodden: 14. og 15. mai 2011 (To forestillinger).

Publikasjoner

Birkeland, I. M. & Krosshus, T. C. (2017). Stedsspesifikk dramapedagogikk og demokratisk danning. I A. B. Sæbø, S. A. Eriksson & T. H. Allern (Red.), Drama, teater og demokrati – Antologi 1 – I barnehage, skole, museum og høyere utdanning (s. 239-253). Bergen: Fagbokforlaget.

Krosshus, T. C. (2016). Teater og kjønn – En analyse av hvordan Mary Lennox kommuniseres i Den hemmelege hagen. Tidsskrift for kjønnsforskning, 40 (1), 62 – 75.