Tone Cronblad Krosshus

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (M-309)

Ansvarsområder

Barnehagelærerutdanning:

  • Drama i Kunst, kultur og kreativitet
  • Drama i fordypningen Småbarn og estetikk
  • Veiledning BA

Grunnskolelæreutdanning 1-7:

  • Estetiske læreprosesser (Norsk, samfunnsfag og profesjonstrapp)
  • Estetisk praksis og demokratisk danning
  • Profesjonsverksted

Kompetanse

Estetiske læreprosesser

Teater med barn og unge

Formidling av kunst, litteratur og teater

Teater i samfunnet

Drama, teater og demokrati

Stedsspesifikk dramapedagogikk

Teater og kjønn

Maskekunnskap

Teater for barn og unge

Estetikk og de yngste

Dramaturgi

Lek

CV

Utdanning:

2017, Høgskolen i Sørøst-Norge, PhD-kurs i Arts-based research in education and culture, 5 stp.

2013, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, PhD-kurs i Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi, 10 stp.

2010 – 2011, Universitetet i Umeå, PhD- kurs i Genus & estetiske ämnen, 15 stp.

2006 -2008, Universitetet i Oslo, Master i teatervitenskap, 120 stp.

Høst 2004, Høgskolen i Oslo, Teater i undervisningen, 30 stp.

Vår 2004, Høgskolen i Oslo, Maskespill, 30 stp.

Høst 2003, Høgskolen i Oslo, Dramaturgi, 30 stp.

2000 -2003, Høgskolen i Telemark, Faglærer i praktiske og estetiske fag: Drama 60 stp, norsk 30 stp, pedagogikk 30 stp, kunst og håndverk, 30 stp.

1999-2000, Høgskolen i Telemark, Tegning – bilde, 60 stp. 

Innlegg på konferanser:

Krosshus, T. C. & Vala, H. Ø. (2017). Småbarn og estetiske prosesser – gjøre og utforske. På rammeplankonferanse om kunst, kultur og kreativitet. Drammen, Union Scene, 15.11.17.

Birkeland, I. M. & Krosshus, T. C. (2017). Prosessdramaets muligheter for å aktivisere demokratiske danningsaspekter som felleskap og deltagelse. Demokrati på spill – Konferanse om Drama-Demokrati-Teater. Oslo, Litteraturhuset, 12.06.17.

Krosshus, T. C. (2016). Post-verbal art mediation – Attempts on experience art beyond the spoken word. På Sand International festival of performing arts. Kristiansand, Kilden, 15.09.16.

Holmboe, I. H., Johannesen, E. H. & Krosshus, T. C. (2014). Formidling av bildebøker. På Bildebokkonferansen på Høgskolen i Telemark. Notodden, Store auditorium, 30.10.14.

Bidrag på konferanser:

Program- og arrangementsansvarlig for Konferansen Demokrati på spill - Konferanse om drama, teater og demokrati. Krosshus, T. C. i samarbeid med Birkeland, I. M., Aune, V., Lothe, S., M, Ulvund, M. (2017). Litteraturhuset, Oslo 12-13. juni 2017.

Moderator for seminaret DTD og kunstbasert forskning. Demokrati på spill – Konferanse om Drama-Demokrati-Teater. Oslo, Litteraturhuset, 13.06.17.

Produksjon av læringsressurs for barnehagelærerutdanningen:

Læringsressurs for kunst, kultur og kreativitet 2: Film om dramaforløp (2016) Tverrfaglig arbeid og barns deltagelse. Faglig ansvarlig: Marianne Christensen og Tone Cronblad Krosshus. Film: Jonas Grimeland  

Kunstpedagogisk produksjon:

Kunstformidling for barn:

Birkeland, I. M., Krosshus, T. C. & Magierecka, J. (2017). Kunstformidling av utstillingen Sola Gratia. Telemarksgalleriet, Notodden: 12.11.17

Birkeland, I. M. & Krosshus, T. C. (2016). Kunstformidling av utstillingen Hold Fanen høyt!. Telemarksgalleriet, Notodden: 07.05.16

Birkeland, I. M. & Krosshus, T. C. (2015). Kunstformidling av Elisabeth Werps bilder og installasjoner. Telemarksgalleriet, Notodden: 21.11.15

Birkeland, I. M., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2012) Kunstformidling av Runi Langums bilder og Martine Linges Skulpturer. Telemarksgalleriet, Notodden: 17.03.12

Krosshus, T. C. (2011) Kunstformidling av Ståle Blæsterdalens bilder. Telemarksgalleriet, Notodden: 05.11.11

Krosshus, T. C. (2011) Kunstformidling av Kjell Nupens Bilder. Telemarksgalleriet, Notodden: 10.09.11

Teater med barn og unge:

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2018). Mio, min Mio av Astrid Lindgren. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 23.03.18, 24.03.18 (To forestillinger).

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2017). Løven sover av Amalie Kasin Lerstang. Dus-gruppa ved NBUT. Black Box på Høgskolen i Sørsøt-Norge, Notodden: 27.03.17, 29.03.17, 30.03.17 (to forestillinger), 10.05.17. Teater Ibsen, Skien: 01.03.17, Det Norske Teatret, Oslo: 12.05.17.

Birkeland, I. M., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2016). Romeo og Julie av William Shakespeare. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 09.12.16, 10.12.16 (To forestillinger).

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2016) Løven, heksa og Klesskapet av C. S. Lewis. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 05.02.16, 06.02.16 (to forestillinger)

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2015) Julekveld av Ragnar Hovland. Dus-gruppa ved NBUT. Black Box på Høgskolen i Telemark, Notodden: 15.03.15, 17.03.15, 18.03.15 (To skoleforestillinger), 19.03.15, 20.04.15, 04.04.15, 05.04.15. Teater Ibsen, Skien: 21.03.15. Det Norske Teatret, Oslo: 07.05.15.

Birkeland, I. M., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2014) Julekortet. Basert på Den lille piken med svovelstikkene av H.C. Andersen, Der Gud er, er det kjærlighet av Leo Tolstoj og Itte nó Knussel av Barbra Ring og dramatisert av Ingvild M. Birkeland, Tone C. Krosshus og Cecilie Lerstang. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 04.12, 06.12.14 (to forestillinger).

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2013) Jungelboka av Rudyard Kipling, dramatisert av Aleksander Mørk-Eidem. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 05.12.13, 07.12.13 (to forestillinger).

Birkeland, I.M., Krosshus, T.C. og Lerstang, C. (2011) Alice i eventyrland - Ny og enda bedre av Lewis Carrol, dramatisert av Per Olav Sørensen. Notodden Teater, Notodden: 3.12.11 og 5.12.11 (To forestillinger).

Birkeland, I.M., Krosshus, T.C. og Lerstang, C. (2011) Alice i eventyrland av Lewis Carrol, dramatisert av Per Olav Sørensen. Notodden Teater, Notodden: 14. og 15. mai 2011 (To forestillinger).

Publikasjoner

Birkeland, I. M. & Krosshus, T. C. (2017). Stedsspesifikk dramapedagogikk og demokratisk danning. I A. B. Sæbø, S. A. Eriksson & T. H. Allern (Red.), Drama, teater og demokrati – Antologi 1 – I barnehage, skole, museum og høyere utdanning (s. 239-253). Bergen: Fagbokforlaget.

Krosshus, T. C. (2016). Teater og kjønn – En analyse av hvordan Mary Lennox kommuniseres i Den hemmelege hagen. Tidsskrift for kjønnsforskning, 40 (1), 62 – 75.