Tonje Stenseth

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-12)
Mine forskningsinteresser: - Lesing av multiple tekster - Relevans- og troverdighetsvurderinger i lesing - Kildevurdering - Kritisk lesing - Lesemotivasjon - Lesing på nett - Pedagogisk psykologi

Ansvarsområder

 

  • Emneansvarlig PPU heltid
  • Emneansvarlig Vitenskapsteori og metode (master)
  • Medlem av forskergruppen LÆDIME (Læring, læringsdesign og digitale medier)
  • Prosjektansvarlig for såkornsprosjekt tilknyttet LUDO (Læring og undervisning i digitale omgivelser):  

https://www.ludo.usn.no/blogg/s%C3%A5kornsprosjekt-oppl%C3%A6ring-av-elevers-digitale-lesestrategier-og-leseprosesser

 

Kompetanse

CV

2018 - d.d. : Førstelektor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2012 - 2018 : Stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2010 - 2012: Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Bærum PPT

2009 - 2011: Mastergrad i pedagogikk, pedagogisk-psykologisk rådgivning, Pedagogisk Forskningsinstiutt, Universitetet i Oslo

2007 - 2008: Bachelorgrad i pedagogikk, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

2004 - 2007: Bachelorgrad i medievitenskap, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

 

Publikasjoner

Stenseth, T. (2019). How and what students read: A study of evaluation and document selection processes in task-oriented reading. Doktoravhandling forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 

Stenseth, T. & Strømsø, H.I. (2018). To read or not to read: A Qualitative Study of Students’ Justifications for Document Selection in Task-Oriented Reading. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2018.1434828

Strømsø, H.I., Bråten, I. & Stenseth, T. (2017). The role of students' prior beliefs in recall and evaluation of information from texts on socio-scientific issuesNordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  69(3), s 127- 142 . doi: 10.1080/19012276.2016.1198270Fulltekst i vitenarkiv.

McCrudden, M.T., Stenseth, T., Bråten, I. & Strømsø, H.I. (2016). The Effects of Topic Familiarity, Author Expertise, and Content Relevance on Norwegian Students' Document Selection: A Mixed Methods Study.. Journal of Educational Psychology.  ISSN 0022-0663.  108(2), s 147- 162 . doi: 10.1037/edu0000057

Stenseth, T., Bråten, I. & Strømsø, H.I. (2016). Investigating interest and knowledge as predictors of students' attitudes towards socio-scientific issues. Learning and individual differences.  ISSN 1041-6080.  47, s 274- 280 . doi:10.1016/j.lindif.2016.02.005