Tonny Stenheim

Professor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 403)