Tor-Inge Harbo

Tor-Inge Harbo

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 329)
Professor Tor-Inge Harbo har dobbel doktorgrad, i henholdsvis stastsvitenskap (Freie Universitaet zu Berlin) og jus (European University Institute, Firenze). Han har vært gjesteforsker ved blant annet University of Oxford og ved Harvard University. Han har arbeidet i næringsdepartementet med statsstøtte, konkurranserett og offentlige anskaffelser og vært personalsjef og seksjonssjef i Produkt- og elektrisitetsdirektoratet.

Ansvarsområder

EU/EØS-rett, folkerett, statsforfatningsrett, menneskerettigheter, forvaltningsrett, rettsteori, 

Kompetanse

CV

Publikasjoner