Tor Lønnestad

Høgskoledosent

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-352)

Ansvarsområder

  • Programkoordinator for BA informatikk, BA informasjonssystemer, og GIS - Geografiske Informasjonssystemer
  • Underviser i IT-emner som programmering, algoritmer, bildebehandling, Linux

Kompetanse

Dr. Scient i informatikk fra UiO