Tor Rørdam Kjeldsen

Førstelektor Emeritus

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Kongsberg ()