Torbjørg Fermann

Torbjørg Fermann

Førstelektor emerita

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (E2-27)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner