Torgeir Solberg Mathisen

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg ()
Stipendiat i prosjektet: Et slag for syn - Kompetanse innen Rehabilitering, Syn og Slag i Kommunehelsetjenesten. (KROSS-K) Formålet med studien er å fremme rehabilitering, helse og livskvalitet til personer med synsforstyrrelser etter hjerneslag.

Ansvarsområder

Forsker på oppfølging av synsvansker etter hjerneslag. Underviser om hjerneslag og rehabilitering. 

Kompetanse

Utdannet sykepleier fra 2004, jobbet i hjemmesykepleien i tre år. Deretter slagsykepleier og etterhvert geriatrisk sykepleier ved Kongsberg sykehus. Master i klinisk helsearbeid, aldring og eldreomsorg fra 2015. Helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke (LHL) i 2016. Leder LHL Hjerneslag sitt fagråd. 

Publikasjoner

Loss of driver license after stroke: The lived experiences of older men