Torild Wagle Christensen

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø (2-339)
Torild Wagle Christensen er musikkpedagog med spesialkompetanse i instrumentaldidaktikk og musikk- og kulturformidling for barn og unge. Hun har hovedfag i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole (1989).

Ansvarsområder

BA i Kulturledelse, emnene:

  • Kultur for barn og unge (emneansvarlig)
  • Kulturprosjektledelse
  • Kommunikasjon og kreativitet
  • Kultur og frivillighet
  • Bacheloroppgave m/metode

Kompetanse

  • Musikkpedagogikk og musikkformidling
  • Kultur for barn og unge
  • Den kulturelle skolesekken og skolekonserter
  • Kulturprosjektledelse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Christensen, Torild Wagle. 

Når musikken gir mening: Hovedtrekk i en studie av kvalitet i skolekonserter. HiT-rapport nr. 11/2015

Christensen, Torild Wagle.
Kultur, formidling og kvalitet. I: Kulturfagene. En innføring. Scandinavian Academic Press 2010 ISBN 978-82-304-0060-9 s. 125-156

Christensen, Torild Wagle. 

Medforfatter av Produsentkartlegging – Resultater fra undersøkelse blant kulturprodusenter, TF-notat nr 3/2008.