Torill Eide

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold ()
PhD stipendiat med prosjekt om barn som pårørande av alvorleg somatisk sjuke foreldre. Universitetslektor ved campus Vestfold, master i helsefremmande arbeid

Ansvarsområder

  • Praktiske metoder (kurs ved master i helsefremmande arbeid)
  • Rettleiing av masterstudentar

Kompetanse

  • Helsefremmande arbeid
  • Salutogenese
  • Brukermedverknad i forskning
  • Barn som pårørande av somatisk sjuke foreldre

CV

Publikasjoner