Trine Langaas

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (5333)

Ansvarsområder

BSc-emner:

  • Emneansvarlig OBIN 2012 Binokulært syn 1
  • Emneansvarlig OPED 3013 Grunnleggende ortoptikk og pediatri

MSc-emner:

  • Emneansvarlig MORT 4001 Ortoptikk og pediatrisk optometri 1
  • Emneansvarlig MORT 5001 Ortoptikk og pediatrisk optometri 2
  • Emneansvarlig MSYT 5001 Synstrening

Etter- og videreutdanning

  • Samsyn - Barn og syn

Kompetanse

Interesseområder:
- Utvikling av synsfunksjoner - Pediatri - Barn og syn - Binokulært syn - Øyebevegelser - Utviklingsvansker - Lese- og skrivevansker - Motorisk usikkerhet - Motoriske ferdigheter - Adferdsvansker og synsfunksjon
Undervisningsområder:
Binokulært syn Pediatri Visuell persepsjon Fagansvarlig etterutdanning Pediatrisk optometri og orthoptikk Veiledning av MSc og PhD studenter
Fagområder:
Synsutvikling og pediatri. Hvordan synsfunksjon har innvirkning på utvikling og ferdigheter hos spesielle grupper med utviklingsanomalier, for eksempel lese- og skrivevansker, motorisk usikkerhet og adferdsvansker. Binokulært syn og akkommodasjonsvansker hos barn. Utvikling av myopi.

CV

Utdanning:
Kongsberg Ingeniørhøgskole: 1987 - 1990: Avdeling for Optikk. Offentlig godkjent optiker 1990.

City University, London, England 1990 - 1992: BSc (Hons) Upper second. Department of Optometry and Vision Sciences.

University of Reading, England Department of Psychology 1995 - 1999: PhD: “Vision and Eye Movements in Children with Normal and Abnormal Development”.
Prosjekter:
Prosjektleder for to forskningsprosjekt støttet av Norges forskningsråd: - “Optometric correlations and the effect of dynamic accommodation on the progression of myopia”. - “A controlled study on vision training in children with developmental disorders”.

Publikasjoner

Svarverud, E., Langaas, T., Falkenberg, H. K. The Effectiveness of Vision Screening for Visual Problems in School Children. (in preparation)

 

Falkenberg, H. K., Langaas, T., Svarverud, E. Undetected vision problems among School Children Aged 7-15 Years in Norway. (in preparation)

 

Langaas T. Ocular-motor development in school aged children (in preparation)

 

Awasthi S, Pant BP, Langaas T: Association between environment, ethnicity and prevalence of myopia in school children from Dadeldhura district, Nepal. (in preparation)

 

Vikesdal GH, Langaas T: Eye movements in dyslexia. (in preparation)

 

Vikesdal GH, Mon-Williams M, Langaas T: Optometric disorders in children and adults with dyslexia. Submitted to Optometry and Vision Science.

 

Vikesdal GH, Langaas T: Optical induced blur and accommodative response reduces fixation stability but saccade latency remains stable. Submitted to Journal of eye movement research.

 

Vikesdal G. H., Langaas, T.(2016). Saccade Latency and Fixation Stability: Repeatability and Reliability. Journal of eye movement research. 9(2) 3, 1-13.

 

Langaas T, Riddell PM: Accommodative stability and the progression of myopia in children. Paper by  invitation:  Bi-anual Essilor International: Point de Vue – International review of ophthlamic optics. Special issue on children and vision.  No. 66, 2012.

 

Langaas T: Visual acuity in children:  the development of crowded and single letter acuities. Scandinavian Journal of Vision Science, 4:(2), 20-26 (2011). doi:10.5384/sjovs.vol4i2p21

Langaas, T, Riddell PM:  (2012) Accommodative instability: relationship to progression of early onset myopia. Clinical and Experimental Optometry, 95: 153–159 (2012). doi: 10.1111/j.1444-0938.2011.00699.

 

Langaas T, Riddell PM, Svarverud E, Ystenæs AE, Langeggen I, Fjerdingstad MH, Lid J, Bruenech JR. Accommodation fluctuations in early onset myopia. Optometry and Vision Science, 85: 37-48 (2008).

 

Langaas T, Riddell PM, Svarverud E, Ystenæs AE, Langeggen I, Fjerdingstad MH, Lid J, Bruenech JR. The influence of accommodation on myopia progression in children. In: Salvendy, G. (ed.), Human Computer International 2005, U.S. CD, Vol1, ISBN: 0-8058-5807-5 [CD], Lawrence Erlbaum Associates Inc., New Jersey

 

Langaas T, Mon-Williams, M, Pascal, E, Wann, JP, Thompson C. Eye movements, prematurity and developmental coordination disorder. Vision Research, 38: 1817-1826 (1998).