Trine West Svenni

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3102)

Ansvarsområder

  • ​Underviser i pedagogikk og elevkunnskap på grunnskolelærerutdanninga
  • Veileder på bacheloroppgaver i pedagogikk
  • Medarbeider i prosjektet "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark"
  • Medarbeider i Erasmus+prosjektet "Marginalisation and Co-created Education (MaCE)"
  • Veileder i "Grunnleggende ferdigheter", et samarbeidsprosjekt med Telemark Fylkeskommune

Kompetanse

2018 Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse (Universitetet i Sørøst-Norge) 120 stp

2015 Veiledning med fokus på nyutdannede lærere (Høgskolen i Sørøst-Norge) 30 stp

2014 Andrespråkspedagogikk (Høgskolen i Bergen) 30 stp

2007 Tverrfaglig veiledning (Høgskolen i Telemark) 30 stp

2003 Cand.mag. Allmennlærer (Høgskolen i Vestfold) 270 stp

CV

2018-d.d. Prosjektmedarbeider i Marginalisation and Co-created Education (MaCE) i samarbeid med England (Universitetet i Cumbria) og Danmark (VIA)

2018-d.d. Universitetslektor i pedagogikk på Universitetet i Sørøst-Norge

2017-d.d. Prosjektmedarbeider i Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark (UngSA)

2013-2018 Veileder for nyutdannede lærere i Porsgrunn kommune

2006-2018 Praksislærer ved Høgskolen i Sørøst-Norge

2003-2018 Lærer ved Stridsklev ungdomsskole

Publikasjoner