Trond Erik Christensen

Driftssjef

Avdeling for infrastruktur
Campusdrift Drammen
Campus Drammen (4312)
Driftssjef campus Drammen

Ansvarsområder

-bygningers drift/kontakt mot byggeier

-kontordisponeringer, innkjøp/innkjøp møbler

-Internkontroll, beredskap

-Parkering

-Sentralbord/resepsjon, rombooking

-Studieåpning

 

Kompetanse

CV

Publikasjoner