Trond Fredriksen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (S-315)

Ansvarsområder

Min hjemmeside om keramikk og skulptur

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Fredriksen, Trond.
Inntrykk - uttrykk : Trond Fredriksen. Fredriksen, Trond.
Trond Fredriksen, skulptur. Fredriksen, Trond.
Havskikkelser. Fredriksen, Tro