Trond Ingar Østgaard

Fakultetsrådgiver Arbeidslivskoordinator

USN Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Drammen (6304)

Ansvarsområder

  • Arbeidslivskoordinator ved Handelshøyskolen

Kompetanse

Handelshøyskoleutdannet, yrkes- og bransjeerfaring fra kunnskapsvirksomhet og høyere utdanning i privat og offentlig sektor, ledererfaring, tillitsverv og styreerfaring fra aksjeselskap, stiftelser, næringsforeninger, klyngesamarbeid, karrieresenter, interesseorganisasjoner, studentsamskipnad, politikk, alumnivirksomhet og frivillige organisasjoner, valgkomitéarbeid, foredragsvirksomhet, kronikkskribent, redaktør av medlemspublikasjoner, bystyrepolitiker m.m.

CV

  • Utdannet handelsøkonom (Master of Business and Marketing) fra Handelsakademiet/Handelshøyskolen BI (1987)
  • Direktør ved Handelshøyskolen BI i Drammen (2001-2013)
  • Studiesjef ved Handelshøyskolen BI i Sandvika med ansvar for siviløkonomstuidet, revisorstudiet, høyere revisosrstsudium og doktorgradsstudiet (1993-2001)
  • Diverse styreverv, bl.a. styreformann Næringsforeningen i Drammensregionen og styremedlem i bl.a. NHO Buskerud, Næringsklyngene Subsea Valley og Water Valley, Drammens tekniske forening, Studentsamskipnaden i Buskerud, Papirbredden Innovasjon, alumniorganisasjoner m.fl.

Publikasjoner