Trond Løyning

Trond Løyning

Førsteamanuensis / programkoordinator

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-102)

Ansvarsområder

  • Programkoordinator for Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap
  • Undervisning på emner på bachelorprogrammet i sosiologi og på emner i Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap
  • Veiledning på bachelor- og masternivå
  • Emneansvar for følgende masteremner: Tillit og nettverk, Oppgaveplan og Velferdstaten i endring
  • Emneansvar på bacheloremnet Økonomisk sosiologi

Kompetanse

  • økonomisk  sosiologi
  • samfunnsvitenskapelig nettverksanalyse
  • samfunnsvitenskapelig metode
  • elitenettverk
  • finansregulering

Publikasjoner

Publikasjoner registrert i Cristin:

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?pnr=45808&type=PERSON&inst=0