Trond Winther

Førstelektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-122)
Jobber innenfor fagfeltet bedriftsøkonomisk analyse.

Ansvarsområder

Undervisning og veiledning:

  • Bedriftsøkonomiske beslutninger og modellering i Excel
  • Driftsregnskap og budsjettering
  • Investering og finansiering

Kompetanse

Høgskolelektor Cand.Merc. økonomisk-administrative fag, spesialisering bedriftsøkonomisk analyse

CV

Undervisningserfaring fra 1990. Arbeidet i forlagsbransjen. Utitt flere lærebøker innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet på Gyldendal Akademisk.

Publikasjoner