Trond Ytterbø

Høgsk.lærer timelønnet

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden ()