Ulas Burkay

(i permisjon)

Førsteamanuensis

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 417)