Unni Boksasp

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Campus Rauland (113)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner