Veronica Jaramillo Jimenez

Veronica Jaramillo Jimenez

Stipendiat

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner