Veronica Pajaro

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (S-315)
Jeg er interessert i diskurs, makt og flerspråklighet, og hvordan vi bruker språk for å skape og gjenskape sosiale ulikheter. Jeg har en doktorgrad fra Multiling senter for flerspråklighet ved UiO (SFF), hvor jeg skrev en avhandling om profesjonelle identiteter og flerspråklige kompetanser i norske jobbintervjuer. Jeg har også en MA i lingvistikk fra UiO, samt en BA i lingvistikk fra UiO og Universidad de Buenos Aires, hjembyen min.

Ansvarsområder

Forskningsprosjekter

 • Gruppemedlem i prosjektet Norwegian across the Americas, ledet av Kari Kinn (UiB). Prosjektet er finansiert av NFR, går over 4 år og starter høsten 2020.
 • Deltaker i prosjektet Language across time and space: Following UN-refugees from the Democratic Republic of Congo to Norway, ledet av Professor Guri Bordal Steien (HINN)
 • Jeg samarbeider med Facundo Reyna Muniain fra CAU-Kiel om et prosjekt om interseksjoner av rase og klasse i dagens Argentina.

Undervisning

 • Undervisning i norsk, norsk som andrespråk og flerspråklighet i grunnskolelærerutdanningene, både 1-7 og 5-10.
 • Undervisning i videreutdanninger i norsk som andrespråk og flerspråklighet.
 • Veiledning av Masteroppgaver i norsk, norsk som andrespråk og digital kommunikasjon (HINN)

Medlemskap i akademiske nettverk

Kompetanse

 • Flerspråklighet
 • Norsk som andrespråk
 • Diskursanalyse
 • Interaksjonell sosiolingvistikk
 • Kritisk teori
 • Narrativeanalyse
 • Samtaleanalyse
 • Migrasjon og arbeidsliv
 • Spansk språk og latinamerikansk diaspora.

CV

Arbeid

2019 - d.d.      Førsteamanuensis - University of South Eastern Norway

2017 - 2018    Høgskolelektor - Høgskolen i Innlandet

2012 - 2016    PhD stipendiat - Multiling, Universitetet i Oslo

2008 - 2012    Forskningsassistent - Diverse prosjekter ved Instituttet for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Utdanning

2018 - PhD i Sosiolingvistikk, Universitetet i Oslo - Multiling senter for flerspråklighet. PhD avhandling "Who gets to pass? Performances of professional selves and language competences in job interviews in multilingual Norway.

2011 - MA i Lingvistikk, Universitetet i Oslo. Stipendiat i prosjektet SKI: Språk, kultur og identitet i innvandreres narrativer. MA-oppgaven “A Norwegian speaks Norwegian” An analysis of categorization and identity construction in narratives of Latin American migrants in Oslo, ble nominert til Kunnskapp Oslos pris for beste MA-oppgave om Oslo-tematikk.

2009 - BA i Lingvistikk, Universitetet i Oslo og Universidad de Buenos Aires

Publikasjoner

Pájaro, Verónica (i trykk). Model minorities’ in a ‘sociolinguistic paradise’: How Latin-American migrants talk about job interviews in Norway, i Pia Lane, B. Kjelsvik og A.B. Myhr Lane (red.) Crossing borders and telling lives: Negotiating identities in a Nordic context. London: Palgrave.

Monsen, Marte & Pájaro, V. (2021) Andrespråkslæring hos voksne innlærere: Teoretiske innsikter og didaktise refleksjoner. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Pájaro, Verónica & Monsen, M. (2021) “Norskopplæring for voksne: en kritisk sosiolingvistisk tilnærming» I M. Monsen og V. Pájaro (red.) Andrespråkslæring hos voksne innlærere: Teoretiske innsikter og didaktise refleksjoner. (s. 11-29) Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Pájaro, Verónica & Steien, G. B. (2021) “«Hun så bare aksenten mitt, ikke kompetansen min» Narrativer om å forhandle språk og kompetanse i jobbintervjuer i Norge” I M. Monsen og V. Pájaro (red.) Andrespråkslæring hos voksne innlærere: Teoretiske innsikter og didaktise refleksjoner. (s. 237-258) Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Pájaro, Verónica (under arbeid). Gubernamentalidad en acción? Una perspectiva interaccional en el estudio de ideologías lingüísticas” i Eggert, E., et al, Actas del coloquio sobre la investigación de la cultura y el plurilingüismo regional. Editorial Lang: Kiel. under utarbeidelse.

Pájaro, Verónica (2018). Who Gets to Pass?: Performances of Professional Selves and Language Competences in Job Interviews in Multilingual Norway [Doktoravhandling] Universitetet i Oslo, Oslo

Randen, Gunhild Tveit; Monsen, Marte; Steien, Guri Bordal; Hagen, Karianne; Pájaro, Verónica (2018). Norskopplæring for voksne innvandrere - en kunnskapsoppsummering.

Pájaro, Verónica (2011). "A Norwegian speaks Norwegian" An analysis of categorization and identity construction in narrative of Latin American migrants in Oslo. [Masteroppgave], Universitetet i Oslo, Oslo.

Fullstendig publikasjonsliste i Cristin https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=420229&la=no&action=sok