Veronica Pajaro

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Porsgrunn ()
Jeg jobber som førsteamanuensis i norsk språk ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor jeg underviser, primært, ved lærerutdanningene. Jeg er interessert i språk i interaksjon, flerspråklighet og hvordan vi bruker språk i sosial samhandling. Jeg har en doktorgrad fra Multiling senter for flerspråklighet ved UiO, og skrev avhandlingen min om profesjonelle identiteter og flerspråklige kompetanser i norske jobbintervjuer. Før jeg begynte ved USN, jobbet i grunnskole- og barnehagelærerutdanningene på Høgskolen i Innlandet.

Ansvarsområder

  • Vår 2019 underviser jeg i MG1NO2, MG1NO3, MG2NO2, MG2NO4 og GMO11/12.

 

 

Kompetanse

  • Flerspråklighet
  • Norsk som andrespråk
  • Diskursanalyse
  • Interaksjonell sosiolingvistikk
  • Kritisk teori
  • Narrativeanalyse
  • Samtaleanalyse
  • Migrasjon og arbeidsliv
  • Spansk språk og latinamerikansk diaspora.

CV

2018 - PhD i Sosiolingvistikk, Universitetet i Oslo - Multiling senter for flerspråklighet. PhD avhandling "Who gets to pass? Performances of professional selves and language competences in job interviews in multilingual Norway.

2011 - MA i Lingvistikk, Universitetet i Oslo. Stipendiat i prosjektet SKI: Språk, kultur og identitet i innvandreres narrativer. MA-oppgaven “A Norwegian speaks Norwegian” An analysis of categorization and identity construction in narratives of Latin American migrants in Oslo, ble nominert til Kunnskapp Oslos pris for beste MA-oppgave om Oslo-tematikk.

2009 - BA i lingvistikk, Universitetet i Oslo og Universidad de Buenos Aires

 

Publikasjoner

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=420229&la=no&action=sok