Walter Kibet Yego

Universitetslærer

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg ()